Jak usprawnić pracę na magazynie?

Jak usprawnić pracę na magazynie? Gospodarowanie zapasami w magazynie to złożony proces. Jak wszyscy wiemy, cokolwiek dzieje się wewnątrz magazynu, ma znaczący wpływ na każdy dalszy etap. Brak lub niewystarczająca informacja o stanach magazynowych, ręczne zliczanie towarów podczas kompletacji, wydań magazynowych i innych czynności powoduje, że pojawia się ryzyko popełnienia błędu, który bardzo ciężko zlokalizować.

Odpowiednia komunikacja w logistyce jest bardzo ważna, warto zatem zastanowić się, w jaki sposób możemy usprawniać pracę na magazynie. Poniżej podajemy kilka ciekawych rozwiązań, dzięki którym efektywność pracy z pewnością się zwiększy.

Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników

Przede wszystkim warto zatrudniać osoby odpowiedzialne, które zdają sobie sprawę z wartości towaru oraz potrafią się nim należycie zaopiekować. Ostrożnie rozpakowują towar, przewożą i przechowują. Zauważają wszelkie nieprawidłowości, takie jak rozerwana paczka czy nieprawidłowa liczba opakowań. W przypadku, gdy w grę wchodzą ciężkie przedmioty, wskazane jest, by była to osoba zwinna oraz silna. Z pewnością przyda się też umiejętność obsługiwania wózków widłowych czy też suwnic. Pracownicy są bezpośrednio zaangażowani w pracę, a tym samym ich działania mogą wpłynąć najbardziej ze wszystkiego na zwiększenie produktywności. Można poprosić pracowników o to, by ocenili skuteczność swojej pracy i ewentualnie wprowadzić ulepszenia w celu zwiększenia wydajności.

Odpowiednie wykorzystanie przestrzeni

Przedsiębiorstwa powinny poszukać sposobów maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Wyższe regały metalowe czy paletowe ułatwią lepsze wykorzystanie przestrzeni w pionie. Regały te pozwalają podnieść efektywność wykorzystania przestrzeni nawet o kilkadziesiąt procent. Trzeba też przyjrzeć się organizacji pracy. Jeśli przykładowo z powodu rozległego asortymentu w magazynie zaczyna brakować miejsc zbiórki, można zdecydować się na przejście na kompletację falową. Zakłada ona tworzenie tymczasowych miejsc zbiórki i okien czasowych, w trakcie których ulokowane w nich będą poszczególne produkty. Warto spożytkować w sposób optymalny nie tylko powierzchnię magazynu, ale również jego objętość poprzez zastosowanie odpowiedniego sprzętu.

Struktura organizacyjna magazynu

W dobrze dobranym zespole magazynierów nie powinno zabraknąć odpowiedzialnych zarówno za fizyczny przepływ materiałów, jak i równoległy przepływ informacji (transakcji oraz dokumentów) w bazie danych. Nie można również zapomnieć o profesjonalnym kierowniku magazynu. To on planuje i koordynuje pracę w magazynie w wymiarze zarówno fizycznym, jak i informacyjnym. Warto również tworzyć, jeśli to oczywiście możliwe, krótko- i długookresowe harmonogramy prac.

Dobra organizacja stanowiska pracy, czyli 5S

5S jest zestawem technik i metod mających na celu ustanowienie oraz utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy. W systemie 5S wyodrębnić można 5 następujących po sobie kroków postępowania, przy czym nazwa każdego z tych kroków rozpoczyna się na literę S. Wymienić tutaj można:

  • 1S – Sortowanie (jap. Seiri),
  • 2S – Systematykę (jap. Seiton),
  • 3S – Sprzątanie (jap. Seiso),
  • 4S – Standaryzację (jap. Seiketsu),
  • 5S – Samodyscyplinę (jap. Shitsuke).

Stosując tę metodę, przedsiębiorstwa mogą z łatwością utrzymać porządek w swoich magazynach. Pracownicy nie będą marnować czasu, szukając narzędzi czy sprzętu.

Zasady funkcjonowania magazynu nie są skomplikowane, jednak spowodowanie, aby działały tak, jak chcemy, wymaga czasu, trudu oraz nakładów. Branża logistyczna rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego magazyny muszą ewoluować i stawać się coraz to bardziej elastyczne. Zadanie uporządkowania magazynu wymaga przemyślanej organizacji projektu, wyprzedzającego przygotowania niezbędnych zasobów. Praca ta zabiera wiele miesięcy i wymaga ścisłej współpracy zespołu sterującego projektem z zespołem roboczym. Przeprowadzona jak należy, nie tylko zapewnia uzyskanie kontroli nad przepływem materiałów i informacji, ale również czyni pracę w magazynie przyjemniejszą.

WIĘCEJ
ARTYKUŁÓW